Styrelsen

STYRELSEN:

Lennart Ängsäter


Ordförande

0721-806608


ordforande@remix-ld.se

Rikke Widell


Sekreterare

0705-17 74 11


sekreterare@remix-ld.se

Urban Tolvinger


Ledamot

0705-55 98 17Inga-Lill Johansson


Ledamot

0734-077751


pling510529@gmail.com

Pernilla Poblenz


Ledamot

0708-977988


absolutepep@gmail.comKristine Karlström


Vice ordförande

0709-581063


kristine.karlstrom@gmail.com

Carin Arvidssson


Kassör/Webmaster

070-678 47 50


kassor@remix-ld.se

webmaster@remix-ld.se

Veronica Wera Hörberg


Ledamot

0709-395623


werapost@hotmail.com

Annelie Blixt


Ledamot

070-694 31 31


lianliten@gmail.com

Revisorer:


Gertrud Nilsson

Agneta Dahl

Valberedning:


Maria Ängsäter (sammankallande)

Pia Tolvinger